SELECT YOUR LANGUAGE:
Elargo.de
  Przylączyć się
  imię użytkownika:
 
  parol:
 
   
  Około nam
  Ogólne terminy przedsiębiorstwa
  Kontakt
  Rejestracja
   

 

Ogólne terminy przedsiębiorstwa
  Poniższy regulamin został przetłumaczony z języka niemieckiego. Wszelkie roszczenia wynikające z blędów w tłumaczeniu regulaminu nie mają mocy prawnej. Polskie tłumaczenie regulaminu służy wyłącynie do celów informacyjnych. Moc prawną posiada tylko i wyłącznie regulamin (Allgemeine Geschäftsbedingungen) znajdujący sie na niemieckojęzycznej stronie internetowej firmy.

 • 1. Preamble
  (1) elargo GmbH (dalej w dokumentach elargo) oferuje online elektryczny rynek do przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwo zamian. Sieć elargo (dalej „sieć”) proponuje forum do używanych maszyn i fabryk od technlogii napojów.

  (2) Te Standardowe Terminy i Warunki są celowane do osób przedsiębiorstwa (Kaufleute). Jeżeli osoba, która nejest osobą przedsiębiorstwa chce rejestrować się z elargo, on lub ona musi zgodzić się z tymi Standardowymi Terminami i Warunkami. Umówienie się między elargo i użytkownikami jest określione przez następne warunki.

szczyt ^

 • 2. Użytkownik, rejestracja
  (1) Klienci, które chcą uczestniczyć w online rynku elargo, potrzebują być zarejestrowanymi użytkownikami (dalej „użytkowniki”).

  (2) Dla celi rejestracji, musi być całkowicie wypełniana forma rejestracji. Użytkownik gwarantujie że im podana informacja jest całkowita i sprawiedliwa. On jest zabowiądzany informować elargo o jakich kolwiek zmianach danych przedstawionych bez spóżnienia.

  (3) elargo pozostawia siebie prawo odwołać rejestracje jeżeli podana informacja jest niesprowiedliwa albo w przypadku nadużycia. W takim przypadku niema prawa do rejestracji.

  (4) Jeżeli w imieniu użytkownika rejestrujiesię przedstawiciel, elargo ma prawo żądać dowodów o odpowiedniej autoryzacji.

  (5) Rejestracja stanowi się ważną kiedy używacz online deklarujie że on zgadzasię z tymi standardowymi terminami i warunkami i zgadza się z ich używaniem.

szczyt ^

 • 3. Personalny ID numer
  (1) Jeżeli prośba rejestracji nejest odrzucona przez elargo, użytkownik od elargo musi dostać personalny ID numer (numer członkostwa).

  (2) Użytkownik zobowiądzuje się gwarantować że numer członkostwa jest zabezpieczony od nie autoryzowanego dostępu trzecich stron i że inne osoby będą używać ten sam tylko z jego autoryzacją. Jeżeli użytkownik dowiadujesię o jakimkolwiek złamaniu bezpieczenstwa informacji, chronionej na stronie elargo, to jest, kradzieży albo o nieautoryzowanym używaniu danych przyłączeniasię albo informacji dotyczającej opłat, albo jeżeli użytkownik wieży że takie złamanie wydarzyłosię, on musi informować elargo o tym fakcie bez spóżnienia.

szczyt ^

 • 4. Modeli sprzedaży, ogólne warunki
  (1) Sprzedawca może wybierać czy: (a) wypełniać bezpośriednio i wyłęcznie online przez elargo rynek przedsiębiorstwa lub (b) wykorzystać proponowany szeroki serwis („optymizacja z pełnym serwisem”).

  (2) Sprzedająć bezposriednio i wyłęcznie przez elektryczny rynek przedsiębiorstwa, sprzedawca może wybierać czy (a) sprzedać jedność za fiksowaną cene, (b) założyć zamknięnty rynek przedsiębiorstwa dla grup kompanii gdzie dostęp dozwolony tylko dla używających których wybrał sam („wymiane prywatne”).

  (3) Jeżeli użytkownik wybiera serwis elargo, elargo udzielia kolejność dodatkowych serwisów dla optymizacji procesów sprzedaży w oddzielnej umowie z sprzedawcą (offline).

  (4) Potencjalny klient może wskazać doniesienie „Wanted” (poszukiwany).

  (5) Dążąć opisać jedność do sprzedaży, użytkownik musi zapełnić charakterystyke, która jest indykatowana jako forma najmniej informacji wymagająca przy wejściu (Eingabeformular).

  (6) Szczególnie, sprzedawca może ukazać czy on zgadzasię z sprawdzaniem jednośći do sprzedaży „on site”. W takim przypadku, sprzedawca musi zapełnić przestrzenia pod nagłowkiem „On – site Inspection”.

  (7) elargo pozostawia siebie prawo odrzucić jedność do sprzedaży albo „wanted” doniesienie bez jakich lub wyjaśnień albo ustalić jedność do grupy różnej niż ta, którą wybrał sprzedawca.
  elargo ma prawo zmieniać serwisy, oferowane przez cały czas. Dodatkowo, elargo ma prawo zmieniać więż (Benutzeroberflache) w swojej sieći obojętnie kiedy. Oprócz tego, elargo ma pravo używać jego dyskretność żeby niedopuszczić użytkownika k uczestniczeniu w online rynku przedsiębiorstwa obojiętnie kiedy.

  (8) Użytkownik gwarantujie że przynadleżność jednośći k oświadczeniu do sprzedaży albo poszukiwany na sieći nie VIOLITE prawa czy innych praw trzecich stron i niema jakichkolwiek nieopłacanych efektów na inne dane albo dane działającego systemu elargo (dalej „system”).

  (9) Jeżeli jest określiony limit czasu w terminach daty i czasu, jest wylęcznie korzystany zegar systemu elargo.

  (10) Jest korzystana informacja cen, którą w walucie przedstawił użytkownik, elargo może zamienić informacje cenową w inne waluty, takie zamienianie niesą zobowiązające i są tylko dla wygodnośći użytkowników.

szczyt ^

 • 5. Model fiksowanej ceny
  (1) Sprzedawca określia online fiksowaną cene do jednośći sprzedaży. On tak samo fiksujie date i czas kiedy termin oferty skończysię. Deklaracja sprzedawcy przedstawia zobowiązającą oferte na przebieg terminu propozycji (tenderu).

  (2) Kupujący dajie online zobowiązającą deklaracje o akceptowaniu propozycji. Biorąc pod uwagę akceptacjie oferty, elargo przedstawia deklaracji w imieniu kupującego i dostajie deklaracji w imieniu sprzedawcy.

  (3) Umowa sprzedaży między sprzedawcą i pierwszą osobą pojawia się kiedy ten deklaróję jego przyjęcie. Elargo informujie sprzedawce o detalach umowy tego klienta.

szczyt ^

 • 6. Otrzymane oferty
  (1) Sprzedawca podajie indykacje ceny albo minimalną cene. Informacja, przedstawiona przez sprzedawce przedstawia zaproszenie do potencjalnych klientów robić oferty. Sprzedawca może odwpłać swoje zaproszenie kiedy tylko zachce; to niema zobowiązającego efektu.

  (2) Potencjalny klient wybiera jedność, którą chce kupić. Detali, podane przez potencjalnego klienta pokazywają zaproszenie robić oferte. Potencjalny klient może odwołać swoje zaproszenie kiedy tylko chce; to niema zobowiązającego efektu.

  (3) Sprzedawca robi zobowiązającą oferte online. Oferta jest subiektem dla terminu akceptacji, która skończasię w tą date, którą ukazał sprzedawca. Biorąc pod uwage oferte, elargo przedstawia deklaracji w imieniu potencjalnego klienta i dostajie oferty, które zrobił sprzedawca.

  (4) Umowa sprzedaży pojawia się kiedy potencjalny klient online deklaruję akceptacje oferty sprzedawcy, którego on wybrał przez termin akceptacji. Biorąc pod uwage taką deklaracjie akceptacji, elargo przedstawia deklaracji w imieniu sprzedawcy i dostajie deklaracji w imieniu kupującego. Jeżeli potencjalny klient przedstawił deklaracje akceptacji, elargo przekazujie detali jego umowy do sprzedawcy. Elargo informujie sprzedawce że detali jego umowy byli przekazane.

szczyt ^

 • 7. Bezpłatność

szczyt ^

 • 8. Wyłączność
  (1) Jeżeli użytkownik kontaktuję z sprzedawcą albo potencjalnym klientem bezpośriednio z celą targować się o jednośći, która jest przedstawiona na platformie, bez wspomnienia faktu że on nabył tą informacje o tej jednośći przez elargo, sprzedawca albo potencjalny klient powinien zapytać elargo czy użytkownik nabył informacje o tej jednośći przez elargo. Jeżeli użytkownik odkrył że informacja o jednośći nabyta przez elargo, sprzedawca musi informować elargo o takim bezpoćriednim kontakcie.

  (2) Użytkownik powinien zawierać kontrakty tylko przez elargo.

  (3) Jeżeli sprzedawca pozwalia on-site przegląd, wszyscy użytkowniki są powini zacząć traktować strogo konfidencjalną informacje, którą oni nabyli przez czas przeglądu w przypadku jeżeli to niejest wiadomo ogólnie, nawet po skończeniu tych uzgodnionych stosunkach.

szczyt ^

 • 9. Przydzielenie deklaracji, oświadczeń i aktów
  (1) Nie termin rozliczenia od pochłonięty , czynności podobny wobec sprawa transakcje albo inny zapisy związany zestawienie albo czynności umieszczone od platforma przy elargo przy ten namowa od pewien użytkownik albo zaopatrzony wobec inny użytkownik albo przyjęty z inny użytkownik jesteście uważany za termin rozliczenia , zestawienie albo akcje ustalony albo przedsiębiorca albo otrzymywać przy elargo w jego własny wymienić albo inaczej rezygnować wykonywać pod kątem albo w stosunku do elargo albo równie pewien symbolizujący od osoby trzecie ; tych termin rozliczenia , zestawienie albo akcje jesteście jedyny ów od ten użytkownik osobiście.

  (2) elargo nieprzyjmuję na siebie jakiekolwiek zobowiązania o dostawieniu lub akceptacji towarów albo dostarczeniu samookreślenia za to.

szczyt ^

 • 10. Wynagrodzenie
  (1) Usługi, oferowane przez elargo są bezpłatne do klientów, którzy kupują.

  (2) Potym jak elargo pomyślnie odesłał deklaracje akceptacji klienta do sprzedawcy, sprzedawca musi zapłaczić 5% wynagrodzenie od ceny sprzedaży netto plus ustaliony prawem VAT przystosowanem w czaśie wystawiania faktury (invoice). To wynagrodzenie jest przystosowane do wyłącznego używania on – line rynka przedsiębiorstwa (bez dodatkowych usług od elargo). Sprzedaży do kientów, którzy żyją w innym kraju Unii Europejskiej mogą być tylko odpuszczane od VAT jeżeli jest przedstawiony certyfikatowany numer identyfikowania VAT. VAT liczony od sprzedaży dla klientów, którzy żyją w stranach nienależących do stran Unii Europejskiej, będzie zwrócony przedstawiając odpowiednią kopiję certyfikatu eksportu z oficjalną pieczątką z postawioną pieczątką.

  (3) Obowiądzek płacić wynagrodzenie nie wynika kiedy elargo pomyślnie odeslało deklaracje akceptacji sprzedawcy/klienta do innej strony i w taki sposób umowa sprzedaży stonowisię ważną. Obowiądzek płacić wynagrodzenie tak samo wynika jeżeli sprzedawca zawiera umowe z użytkownikiem elargo o jednośći sprzedaży za granicami platformy.

  (4) Jeżeli elargo ustalia zamknięty teren „wymiany prywatnej” dla klienta jak ukazano w 9 punkcie, sprzedawca płaci elargo ONE-OFF ustawioną opłate w czasie. Ustawiony podatek stanowisię obowiązkiem do opłaty przez sprzedawce kiedy prywatne wymiany zostali wciągnięte w operacje. Sprzedawca tak samo płaci elargo miesięcny podatek za usługi 250EUR plus wynagrodzenie od dodatkowego podatka w oświadczeniu w dzeń wypisania faktury. Podatek za usługi jest wpłacany na końcu mieśięca po skończeniu się miesięca. Pełna suma jest wpłacana nawet jeżeli za cały miesiąc niebyło operacii wymian prywatnych.

  (5) Jeżeli sprzedawca nie płaci do ukazanej daty, dług powinien być opodatkowany lichwą, która jest równa 4% wyżej bazowej lichwy zgodnie z Aktem DISCOUNT RATE TRANSITION ACT albo inną normą lichwy, która jest tym uzasadniona. Elargo zostawia sobie prawo wymagać więcej strat za niewykonanie obowiądzków finansowych w każdym indywidualnym przypadku.

  (6) Usługi, udzielane klientu są opłacane oddzielnie.

szczyt ^

 • 11. Gwarancja
  (1) elargo niemoże gwarantować aktualnej egzystencji osoby, która jest ukazana w deklaracjach przekazanej intencji albo którą dostała elargo jak część zawierania lub akceptacji oferty. W takim przypadku cały czas pozostajie niepewność o prawdziwośći autora deklaracji intencji. Dla tego użytkownik robiąc albo akceptując oferte działa ze swoją ryzyką i z poważaniem egzystującego partenra kontraktowego. Podobnie elargo niemoże całkowicie odrzócić możliwość że numer uczestnika albo parol albo URL mogą znalść się w ręcach osoby, która niejest autoryzowana użytkownikiem akceptować deklaracji intencji. Ta ryzyka musi być ograniczona przez samego użytkownika. Odpowiedzialność ze strony elargo jest odrzucona przez przepisy odpowiedzialnośći prelegenta dostawiać wieśći bez autoryzacji.

szczyt ^

 • 12. Odpowiedzialność
  (1) Odpowiedzialność elargo do początkowej niemożliwośći albo niewykonania obowiązków jest ograniczona sumą wynagrodzenia, którą powinien dłużny sprzedawca (punkt 12). Do typowych i przewidzonych szkod.

  (2) W innym przypadku elargo powina mieć nieograniczoną odpowiedzialność tylko dla złych zamiarów i dużych nietrokliwośći, tak samo od swoich ustalionych prawem przedstawicielej i wykonawczych pracowników. Dla winy ze strony innych zastępujących agentów, elargo musi być odpowiedzialna tylko za objętość odpowiedzialnośći do początkowej odpowiedzialnośći w punkcie 14, punkt

  (3) elargo musi odpowiadać za nieznaczną nietroskliwość (leichte Fahrlassigheit) tylko w przypadku nietrzymaniasię obowiądzeń istotniej ważnośći dla dosięgnięcia celi kontraktu. W przypadku nietrzymanasię istotnych obowiądzków, ograniczenie odpowiedzialnośći do początkowej niemożliwośći w Punkcie 14, punkt (1) zwraca się odpowiednio.

  (4) Odpowiedzialność elargo za zgubienie danych jest ograniczona wydatkami dla rekonstrukcii danych, ktorzy normalnie byli by doświadczane jeżeli BACK-UP kopii byli by zrobione na regularnej bazie w zakresie odpowiedniej stopni ryziki.

  (5) Odpowiedzialność według Aktu Odpowiedzialnośći Produktu Niemieckiego pozostajie niezmieniony (§ 14 Prod HG)

  (6) elargo nie musi być odpowiedzialna za kredytową wartość użytkowników.

  (7) elargo nie musi być odpowiedzialna za faktyczną i obliczoną sluszność cen, która była konwertowana w inne waluty.

  (8) Użytkowniki są odpowiedzialni przez elargo za wszystkie straty, które doznało elargo przez niewykonywanie Standardowych Terminów i Warunków. Użytkowniki są powini kompensować elargo wszystkie straty, które elargo doświadczyło przez niesprawiedliwe albo wirusowane dane użytkowników.

szczyt ^

 • 13. Zakonczenie
  (1) elargo może przerwać umowienie się użytkownika, które zaczneło działać przez rejestracje, kiedy tylko chce, niepodając jakich kolwiek przeczyn. Użytkownik tak samo może przerwać umowienie się kiedy tylko zachce jeżeli on ISSUED deklaracje intencji (oferte albo akceptacje) która jego obowiądzujie. Obowiądzek płacić wynagrodzenie pozostajie nie wpływany przez przerwaniem użytkownika. Oświadczenie o przerwaniu musi byćodane pisemno.

  (2) Jeżeli elargo przerwa to umówienie się, ona ma prawo deaktywować numer członkostwa użytkownika i wytrzeć informacje użytkownika.

szczyt ^

 • 14. Używanie deklaracji/danych
  (1) Dane identyfikowania we wszystkich deklaracjach zrobionych przez użytkowników są ukrywane od innych użytkowników. Tylko elargo może odkryć dane identyfikowania innych użytkowników w przypadku kiedy kontrakt musi zacząć się i w przypadku on-site sprawdzanie. W takich przypadkach są ogłoszone kontraktowe detali użytkowników.

  (2) Dane identyfikowania tak samo dane, przekazane do elargo w związku z deklaracjami z punkta 5 do 7 musi byćchronione przez elargo w formie maszyno – czytelnej. Obiekt do punktu 3, elargo używa dane tylko do działania na platformie.

  (3) elargo niepowina wytrzeć dane użytkownika niezwłocznie po zakończeniu odpowiednich procesów, le ma prawo chronić takie dane. Użytkownik przekaza swoją zgode przez swoją rejestracje. Użytkownik może odwołać swoją zgode do używania swoich danych obojętnie kiedy.

szczyt ^

 • 15. Przystosowane prawo/jurysdykcja
  (1) Ten kontrakt jest obiektem prawa Niemieckej Republiki Federalnej wyłęcznie kiedy wysiedlane oświadczenie Umowa Narodów Zjednoczonych o Kontraktach do Międzynarodowej Sprzedaży Towarów i prawo zaopatrzenia konfliktów prywatnego międzynarodowego prawa w Niemcach.

  (2) Zaopatrzenie E – Komercyjnej – Dyrektywy Unii Europejskiej o obowiądzkach informacji i zakończeniu kontraktów albo Niemiecki akt realizowający to samo, nieużywane.

  (3) Sąd jurysdykcji dla wszystkich legalnych dysputów jest Regensburg, elargo tak samo jest podległa brać udział w sądu jurysdykcji użytkownika.

szczyt ^

 • 16. Skierowanie standardowych terminów i warunków/Oddzielenie
  (1) Standardowe Terminy i Warunki elargo powini być używane wyjątkowo. Elargo nie uznajie jakiekolwiek warunki klientów, ktorzy konfliktóją albo są oddalione od Standardowych Terminów i Warunków elargo wylęcznie jeżeli elargo dało na to swoje specjalne zgodnienie pisemno.

  (2) Jeżeli jakikolwiek warunek tego umówienia się będzie o stanie się nieważnym, to niebędzie miało wpływu na ważność pozostałych warunków. Nieważny warunek jest interpretowany albo dopełniany albo zmieniony w taki sposób żeby dosięgnąć sięgniętych ekonomicznych cel jak możliwe w większych wymiarach. To samo stosuje się jeżeli stanowi się oczywista opieszalość w cięgu wykonania umówienia się. Strony kontraktu są powini robić polepszenia, dopełniania albo korygowania umówienia się zgodnie z duchiem dobrej wspłopracy i biorąc pod uwage swoje współne ekonomiczne interesy.

szczyt ^

Druk

  szczyt ^

© 2005 elargo.de
All rights reserved

IDEAFORMUS internet projects
 
  KATEGORIE